Tank Services Pernis (TSP) heeft opnieuw de nieuwe SQAS audit met succes afgerond en hierdoor hun SQAS certificaat hernieuwd voor 3 jaren t.e.m. 2017.
De SQAS score na de audits was opnieuw gestegen t.o.v. de vorige audits door de continue verbeterprocessen van en investeringen in onze processen en mensen binnen onze organisatie.
Proficiat aan het ganse team!